عجیب‌ترین آداب جشن سال نو میلادی در جهانزمانی که صحبت از برگزاری جشن سال نو به میان می‌آید، این طور به نظر می‌رسد که هرکس برای خود راه و روشی عجیب و غریب دارد.منبع