با این شاهکار، دیگر وسایلتان در فرودگاه جا نمی‌ماند


برترین‌ها: مهمانداران هواپیمایی KLM، پس از پایان پرواز، وسایل به جا مانده مسافران را تحویل سگ‌ها می‌دهند تا سگ‌ها با بو کشیدن مسافر، وسایلش را قبل از ترک فرودگاه تحویل دهند!

با این شیوه دیگر مسافران وقتشان صرف پیدا کردن و برداشتن وسایل‌ خود نمی‌کنند! این سگ‌ها از لحاظ اجتماعی بودن و هوش، دست کمی از یک انسان ندارند! ویدئو تا انتها مشاهده کنید.

با این شاهکار، دیگر وسایلتان در فرودگاه جا نمی‌ماندمنبع