تست فولکس واگن، قابل توجه سایپا و ایران‌خودرو!در این ویدئو تست استحکام در‌های خودرو‌های فولکس واگن را تماشا کنید. البته که شباهت زیادی به استحکام محصولات سایپا و ایران‌خودرو دارد!منبع