جانشین «حیاتی» از آمریکا آمد!شوخی کاربران شبکه مجازی با افراط تلویزیون در پوشش اخبار جورج فلوید و ممنوع‌التصویری حیاتی!منبع