اختراع ماسک مترجم!


برترین‌ها: استارت آپ ژاپنی Donut Robotics ماسکی ساخته است که به تلفن هوشمند وصل می‌شود، صوت را به متن تایپی تبدیل و هشت زبان را ترجمه می‌کند، محافظ و ضدآلودگی ویروس نیز هست. تماشا کنید.

اختراع ماسک مترجم!منبع