طراحی ماسکی که لب‌ها رو شبیه سازی میکنه!جالبه ببینید جوانی خلاق ماسکی رو طراحی کرده که در هنگام صحبت کردن به صورت دیجیتال شبیه سازی می‌کنه.منبع