داستان جنگیدن نوزاد نارس ۴۵۳ گرمی برای زنده‌ماندن


در این ویدئو این جنین نارس ١۴ هفته حدود ۴ ماهه با وزن حدود نیم کیلو (۴۵٣ گرم)، با چندین بیماری و مشکل در یکی از بیمارستان‌های آمریکا به‌دنیا آمد. کادر پزشکی این بیمارستان نگذاشتند نوزاد تلف بشود. آیا بدون کادر مجرب و تجهیزات و حس انسان‌دوستی کادر پزشکی زنده می‌ماند؟ یا عمرش به‌دنیا بود؟منبع