سگ‌طوطی دیده بودین؟!در این ویدئو می‌بینید کمال هم‌نشین در این طوطی کاملا اثر کرده. طوطی‌ها از هرچیزی تقلید می‌کنن حتی از سگ‌ها. پیشنهاد می‌کنیم تماشا کنید.منبع