بچه جغدی که برای اولین بار صدای صاعقه می‌شنودبچه‌ها همیشه حساس هستند، حتی اگر جغد باشند! ویدئویی جالب از واکنش این جوجه جغد به صدای بلند صاعقه را می‌بینید.منبع