تبلیغ خلاقانه برای تشویق مردم به رعایت فاصله اجتماعی


ویدئویی جالب از یک تبلیغ خلاقانه برای تشویق مردم به اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی. رعایت فاصله اجتماعی زندگی بهتری را برای همه‌ی ما خواهد ساخت.منبع