داخل کیسه‌ی کانگورو را دیده‌بودید؟


همه‌ی ما دیده بودیم که کانگورو کودکش را درون کیسه‌ی خودش نگه‌می‌دارد ولی درون کیسه را ندیده بودیم. ویدیویی جالب از درون کیسه‌ی این حیوان بانمک.منبع