سورپرایز به سبک پلیس‌های محلی بوستون


برترین‌ها: در بوستون آمریکا پدری در شبکه‌های مجازی مینویسد که، چون امروز تولد پسرش است و از اینکه نمیتواند با دوستانش جشن بگیرد بسیار غمگین است.

پلیس محلی این متن رو میخواند و این چنین عمل میکند!

سورپرایز به سبک پلیس‌های محلی بوستونمنبع