حس خوب اصفهان در سال ۱۳۳۵در این مطلب ویدئویی دیدنی و خاطره انگیز از اصفهان از در سال ۱۳۳۵ مشاهده می‌کنید.منبع