از دو تا صد سالگی؛ به همین سرعت


برترین‌ها: در این ویدئو، بچه و بزرگ، از ۲ ساله تا ۱۰۰ ساله، سن خوشان را می‌گویند؛ و عمر به همین سرعت می‌گذرد…
به قول استاد ابتهاج:
زمانِ بی کرانه را.
تو با شمارِ گامِ عمر ما مَسَنج.
به پای او دمی‌ست، این درنگِ درد و رنج …

تعداد بازدید : ۸۷۰

از دو تا صد سالگی؛ به همین سرعتمنبع