افزایش جمعیت جهان را در گذر زمان تماشا کنید


برترین‌ها:انسان امروزی حدود ۲۰۰هزار سال پیش در آفریقا تکامل یافت و حدود ۱۰۰هزار سال پیش مهاجرت به سرتاسر جهان را آغاز کرد. جمعیت ما حدود یک میلیون نفر مانده بود. اما با ظهور کشاورزی و یکجانشینی، رشد جمعیت سرعت گرفت. تا سال یکم میلادی، جمعیت جهان به ۱۷۰میلیون نفر رسید. ۲۰۰هزار سال طول کشید تا جمعیت انسان‌ها به یک میلیارد نفر برسد و فقط ۲۰۰ سال طول کشید تا به ۷میلیارد نفر برسد. سرعت رشد جمعیت کاهش یافته است، چون نسبت به گذشته، زنان به طور میانگین فرزندان کمتری به دنیا می‌آورند. در سال ۱۹۵۰ زنان به طور میانگین ۵ فرزند داشتند.

انتخاب‌های امروز ما در زمینه کاهش مصرف، کنترل آلودگی، تنظیم خانواده، حفاظت از زیستگاه‌ها و … روی آینده گونه انسان و همه گونه‌های روی زمین تاثیر می‌گذارد.

افزایش جمعیت جهان با گذشت زمان را در ویدئوی زیر تماشا کنید. هر نقطه در بخش دوم ویدئو معادل یک میلیون نفر است. اگر رشد جمعیت با همین روند ادامه یابد، جمعیت جهان در سال ۲۱۰۰ به ۱۱میلیارد نفر می‌رسد.

تعداد بازدید : ۷۳۲
افزایش جمعیت جهان را در گذر زمان تماشا کنیدمنبع