طنز؛ روش قطعی درمان زنان مبتلا به کروناالبته فراموش نکنید که این هم مثل همه ویدئو‌ها و واکنش‌های مربوط به کرونا، فقط جنبه طنز و سرگرمی دارد.منبع