واکنش جالب کاسکوی نمازخوان به خنده فیلمبرداردر این ویدئو کاسکوی بامزه‌ای را در حال نماز خواندن می‌بینید که ناگهان متوجه می‌شود یک نفر از او فیلم می‌گیرد و می‌خندد.منبع