اگر نان را در آب رها کنیم، چه اتفاقی می‌افتد؟


برترین‌ها: تا به حال به این فکر کردید که اگر نان را در یک ظرف خیس رها کنید، چه اتفاقی می‌افتد؟ این تایم‌لپس به شما نشان می‌دهد که چطور در عرض ۱۶ روز کل نان کپک می‌زند. این نان از آرد گندم تهیه شده و حدود یک ماه قبل از تهیه این تایم‌لپس در فریزر نگهداری می‌شد. شاید اگر نان تازه باشد زودتر هم کپک بزند.

تعداد بازدید : ۱۳۵۳
اگر نان را در آب رها کنیم، چه اتفاقی می‌افتد؟منبع