خطا‌های دید کاملا واقعی و بدون فتوشاپ


برترین‌ها: «تیاگو سیلوا» سعی می‌کند با استفاده از خلاقیت خود، با سایه‌ها، مناظر و رنگ‌ها بازی کند و در اطراف خود توهمات بصری جالب پیدا کند. هیچ یک از عکس‌های او مونتاژ نشده‌اند و از دستکاری‌ و ویرایش نرم‌افزای نیز استفاده نکرده است.

او می‌گوید: «همیشه فکر می‌کردم عکس گرفتن از غروب خورشید یا غذا خیلی تکراری و خسته‌کننده شده، بنابراین سعی کردم چیز جدیدی ایجاد کنم. هر عکس چالشی برای دیدن چیزهای غیرعادی است. چیزی که قبلا هیچکس ندیده است و این هرجایی می‌تواند اتفاق بیفتد. بیشتر اوقات کاملا اتفاقی و ناگهانی چنین چیزی می‌بینم، مثلا وقتی در شهر راه می‌روم، سفر می‌کنم یا در ساحل قدم می‌زنم. هنگام عکس گرفتن مردم با تعجب به من خیره می‌شوند و فکر می‌کنند دیوانه شده ام، اما بعد از آن که عکسم را به آن‌ها نشان می‌دهم، می‌فهمند قضیه چه بوده و می‌خندند و مرا دنبال می‌کنند و حتی سعی می‌کنند همان عکسی که گرفتم را بگیرند. من هرگز بیش از حد درباره آینده فکر نمی‌کنم، چون هرگز نمی‌دانم عکس بعدی چه خواهد بود.»

خطا‌های دید کاملا واقعی و بدون فتوشاپ

خطا‌های دید کاملا واقعی و بدون فتوشاپ

خطا‌های دید کاملا واقعی و بدون فتوشاپ

خطا‌های دید کاملا واقعی و بدون فتوشاپ

خطا‌های دید کاملا واقعی و بدون فتوشاپ

خطا‌های دید کاملا واقعی و بدون فتوشاپ

خطا‌های دید کاملا واقعی و بدون فتوشاپ

خطا‌های دید کاملا واقعی و بدون فتوشاپ

خطا‌های دید کاملا واقعی و بدون فتوشاپ

خطا‌های دید کاملا واقعی و بدون فتوشاپ

خطا‌های دید کاملا واقعی و بدون فتوشاپ

خطا‌های دید کاملا واقعی و بدون فتوشاپ

خطا‌های دید کاملا واقعی و بدون فتوشاپ

خطا‌های دید کاملا واقعی و بدون فتوشاپ

خطا‌های دید کاملا واقعی و بدون فتوشاپ

خطا‌های دید کاملا واقعی و بدون فتوشاپ

خطا‌های دید کاملا واقعی و بدون فتوشاپ

خطا‌های دید کاملا واقعی و بدون فتوشاپ

خطا‌های دید کاملا واقعی و بدون فتوشاپ

خطا‌های دید کاملا واقعی و بدون فتوشاپ

خطا‌های دید کاملا واقعی و بدون فتوشاپ

خطا‌های دید کاملا واقعی و بدون فتوشاپ

خطا‌های دید کاملا واقعی و بدون فتوشاپ

خطا‌های دید کاملا واقعی و بدون فتوشاپ

خطا‌های دید کاملا واقعی و بدون فتوشاپ

خطا‌های دید کاملا واقعی و بدون فتوشاپمنبع