مقایسه‌هایی جالب که نتایجی جالبتر را نشان می‌دهند!


برترین‌ها: امروز با ما در برترین‌ها همراه باشید تا مجموعه تصویری را که عکس‌های مختلفی را با هم مقایسه می‌کند و به تشابهات و همچنین تفاوت‌های عمده آن‌ها اشاره می‌کند، ببینیم. این مقایسه‌ها طیف مختلفی از موضوعات را از گذشته تا به حال در بر می‌گیرد که در کنار هم قرار گرفتن آنها، نتایج جالبی را نشان می‌دهند.

۱. مقایسه اندازه هواپیما‌های B۷۳۷ بوئینگ و A۳۸۰ ایرباس

مقایسه‌هایی جالب که نتایجی جالبتر را نشان می‌دهند!


۲. اندازه شلوار جین من در مقابل شلوار جین همسرم!

مقایسه‌هایی جالب که نتایجی جالبتر را نشان می‌دهند!


۳. تفاوت آلودگی هوا در ۱۰ صبح و ۳ بعدازظهر در شهر مونتری مکزیک

مقایسه‌هایی جالب که نتایجی جالبتر را نشان می‌دهند!


۴. پله‌های سمت چپ در سال ۱۸۲۰ ساخته شده اند و پله‌های سمت راست در سال ۲۰۰۵

مقایسه‌هایی جالب که نتایجی جالبتر را نشان می‌دهند!


۵. تفاوت بین یک دسته اسکناس استفاده شده و یک دسته اسکناس نو

مقایسه‌هایی جالب که نتایجی جالبتر را نشان می‌دهند!


۶. اولین و آخرین کفش‌های من. ۱۸ سال تفاوت

مقایسه‌هایی جالب که نتایجی جالبتر را نشان می‌دهند!


۷. کفشی که ۴ سال از پوشیدن آن می‌گذرد و یک کفش نو

مقایسه‌هایی جالب که نتایجی جالبتر را نشان می‌دهند!


۸. تفاوت بین قسمتی از سنگ فرش و پله‌ها که شسته شده اند و پله‌های کثیف

مقایسه‌هایی جالب که نتایجی جالبتر را نشان می‌دهند!


۹. تفاوت بین پنجره‌های کثیف و پنجره‌های تمیز شده

مقایسه‌هایی جالب که نتایجی جالبتر را نشان می‌دهند!


۱۰. پارک ملی «عنیزه» عربستان در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۹

مقایسه‌هایی جالب که نتایجی جالبتر را نشان می‌دهند!


۱۱. تفاوت اندازه یک چیز مشترک در کمتر از چند دهه! (رایانه‌های قدیمی و جدید)

مقایسه‌هایی جالب که نتایجی جالبتر را نشان می‌دهند!


۱۲. تفاوت لگو‌های بچه‌های امروزی و لگو‌های دهه شصتی‌ها (۱۹۸۹ و ۲۰۱۹)

مقایسه‌هایی جالب که نتایجی جالبتر را نشان می‌دهند!


۱۳. نمای خانه‌ی ما چه در بهار و چه در پاییز فوق العاده است.

مقایسه‌هایی جالب که نتایجی جالبتر را نشان می‌دهند!


۱۴. قطب شمال، ۱۰۳ سال قبل و اکنون

مقایسه‌هایی جالب که نتایجی جالبتر را نشان می‌دهند!


۱۵. مادر و دختر

مقایسه‌هایی جالب که نتایجی جالبتر را نشان می‌دهند!


۱۶. روز اولی که به مدرسه رفتم و روزی که فارغ التحصیل شدم.

مقایسه‌هایی جالب که نتایجی جالبتر را نشان می‌دهند!


۱۷. گوجه‌های امروزی و گوجه‌ای که حاصل رشد بذر‌های ۱۵۰ ساله است.

مقایسه‌هایی جالب که نتایجی جالبتر را نشان می‌دهند!


۱۸. بچه هایم هر کدام در سن ۵ سالگی یکی از این نقاشی‌ها را کشیده اند.

مقایسه‌هایی جالب که نتایجی جالبتر را نشان می‌دهند!


۱۹. مادر و پدر!

مقایسه‌هایی جالب که نتایجی جالبتر را نشان می‌دهند!

مقایسه‌هایی جالب که نتایجی جالبتر را نشان می‌دهند!


۲۰. ۱۰۰ سال قبل و این روز‌ها

مقایسه‌هایی جالب که نتایجی جالبتر را نشان می‌دهند!

منبع: ScoopFunمنبع