همراهی موزون و دیدنی پیرمرد با نوازنده‌های خیابانیویدئویی کوتاه ببینید از پیرمرد جوانی که با یک دستمال و همراهی زیبایش با نوازنده، می‌تواند روز خوبی برای هر بیننده‌ای بسازد.منبع