نقاشی‌هایی که مارا به کودکی می‌بَرند!علی میری با نقاشی‌های پُراز احساسش، ما را پرت می‌کند به دورانِ شیرین کودکی، به لحظه‌هایی که فقط آرامش بودند و بَس!منبع