زیبایی و وحشت در یخبندان نیویورک

زیبایی و وحشت در یخبندان نیویورک

برترین‌ها: افرادی که در ساحل شرقی دریاچه «اِری» در نیویورک زندگی می‌کنند نمی‌توانند این اتفاق را باور کنند. هفته گذشته، خانه‌های آن‌ها در اثر وزش…

66