جشن تولد ممنوع مگر برای قبرستون

جشن تولد ممنوع مگر برای قبرستون

روزنامه شهروند: ضمیمه طنز روزنامه شهروند، با موضوع ممنوعیت تولد گرفتن روی آنتن و جشن تولد بهشت‌زهرا شوخی کرده که با هم می‌خوانیم. دبیر شورای…

47