خیر نبینی کرونا!

درد دل و شکایت‌های طنزگونه یک بانو با گویش شیرین لُری از اوضاع کرونایی به درگاه خدای خویش! حتماً ببینید. منبع

21
تصاویری جالب حاصل از تصمیمات اشتباه!

تصاویری جالب حاصل از تصمیمات اشتباه!

برترین‌ها: هر فرد به طور متوسط روزانه هزاران تصمیم می‌گیرد؛ بنابراین بیراه نیست که بگوییم تعداد زیادی از آن‌ها می‌توانند اشتباه باشند. برخی از آن‌ها…

52