ماشین حسابی که با آب کار می‌کرد!

ماشین حسابی که با آب کار می‌کرد!

برترین‌ها: ماشین‌حساب‌های اولیه ماشین‌های مکانیکی بودند که با استفاده از چرخ دنده‌ها و اهرم‌ها ساخته شده بودند. این بخش‌ها یا اجزاء با دقت حرکت می‌کردند…

85