آخرت بیت باکس

هنرنمایی و اجرای بیت باکس توسط چند جوان، هیئت ژوری را شگفت‌زده کرد. منبع

90